بارگذاری مدارک

مرحله 1 از 2

مشخصات فردی(ثبت نام کارتخوان فقط برای افراد بالای 18 سال امکان دارد)

مشخصات فردی(Required)
تلفن همراه فقط به نام شخص
کد ملی 10 رقمی
دراین قسمت کد رهگیری مالیاتی 10 رقمی خود را درصورت داشتن وارد کنید
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 20 MB.
Max. file size: 20 MB.
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.,
آدرس(Required)

اطلاعات روی رسید کارتخوان

روی رسید کارتخوان چاپ می شود
در صورت نیاز به تشکیل پرونده مالیاتی ازسمت می اردر کد پستی وارد شده شما در پرونده مالیاتی شما ثبت می گردد
روی رسید کارتخوان چاپ می شود

اطلاعات بانکی

اطلاعات مربوط به حسابی که میخواهید به کارتخوان متصل کنید
برای اتصال دستگاه کارتخوان نیولند فقط هفت بانک اول
کارتخوان شما به این شبا متصل می‌شود
کارتخوان شما به این حساب متصل می‌شود
Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 20 MB.
حداکثر اندازه فایل : 20 مگابایت
فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 20 MB.
    حداکثر اندازه فایل : 20 مگابایت
    Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 20 MB.
    حداکثر اندازه فایل : 20 مگابایت