بارگذاری مدارک

مشخصات فردی(ثبت نام کارتخوان فقط برای افراد بالای 18 سال امکان دارد)

مشخصات فردیضروری
تلفن همراه فقط به نام شخص
کد ملی 10 رقمی
دراین قسمت کد رهگیری مالیاتی 10 رقمی خود را درصورت داشتن وارد کنید
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf., حداکثر اندازه فایل ها.
حداکثر اندازه فایل ها.
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.,
آدرسضروری

اطلاعات روی رسید کارتخوان

روی رسید کارتخوان چاپ می شود
در صورت نیاز به تشکیل پرونده مالیاتی ازسمت می اردر کد پستی وارد شده شما در پرونده مالیاتی شما ثبت می گردد
روی رسید کارتخوان چاپ می شود

اطلاعات بانکی

اطلاعات مربوط به حسابی که میخواهید به کارتخوان متصل کنید
برای اتصال دستگاه کارتخوان
کارتخوان شما به این شبا متصل می‌شود
کارتخوان شما به این حساب متصل می‌شود
انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf., حداکثر اندازه فایل ها.
حداکثر اندازه فایل : 20 مگابایت
فایل ها را به اینجا بکشید
انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf., حداکثر اندازه فایل ها.
  حداکثر اندازه فایل : 20 مگابایت
  انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf., حداکثر اندازه فایل ها.
  حداکثر اندازه فایل : 20 مگابایت

  نمونه تصویر کارت بانکی به صورت واضح و دارای شماره شبا حک شده بر روی کارت

  نمونه تصویر صفحه اول شناسنامه به صورت واضح با نور مناسب عکس گرفته شود

  نمونه تصویر روی کارت ملــی به صورت واضح با نور مناسب عکس گرفته شود